HAKKIMIZDA

Inspection 2014 tarihinden itibaren deneyimli kadrosu ile iş alanlarının çeşitli dallarında 6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nca zorunlu kılınan, basınçlı kapların ve kaldırma iletme makinalarının periyodik test ve kontrolleri hizmetini vermektedir.


28.04.2016 yılında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ISO 17020: 2012 standartı ve akreditasyon gereklilikleri kapsamında A tipi bağımsız muayene kuruluşu olarak akredite edilmiştir.

Firmamız için en önemli değer, yapılacak periyodik kontrollerde hedefleri doğrultuşunda bağımsızlık,tarafsızlık,gizlilik ilkelerinden taviz vermeden, standartlara, yasal şartlara ve yönetmeliklere bağlı kalarak amacına uygun şekilde hizmet verilmesini sağlamaktır.

 

Inspection tarafından gerçekleştirilen periyodik kontroller sonucu verilen raporlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yetkiye sahiptir.

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülkemizdeki güncel yasalar ele alınarak; müşteri odaklı bir hizmet anlayışı çerçevesinde, görev, yetki, sorumluluk ve etik değerlere bağlı bir yönetim anlayışı içerisinde en hızlı şekilde hizmet vermek, Bağımsızlık, Tarafsızlık, Gizlilik, Dürüstlük ve Güvenilirliğin hiçbir yoruma mahal vermeden uygulanmasını sağlamak,

Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, iç ve dış eğitimler ile gerek teknik anlamda gerekse yönetim sistemimizin benimsenip uygulanması yönünde sürekli iyileştirme sağlamak ve çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak, performanslarının geliştirilmesini sağlamak,

Çalışma kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak güncel gelişmeleri takip ederek, gerekli durumlarda müşteri ile paylaşmak

TS EN ISO / IEC 17020 – 2012 sistemini şirketimizde en iyi şekilde uygulayarak verdiğimiz hizmette müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, Araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, iyi bir mesleki ve teknik uygulamanın yanı sıra TS EN ISO / IEC 17020 - 2012 standardı uyarınca kaliteli hizmet vermek temel ilkelerimizdir.

 

MİSYON

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri, TS EN ISO/IEC 17020 - 2012 standardı esas alınarak kurduğumuz sistemimizde; amacına uygun hizmet vererek, bu konuda sürekli geliştirme ve farklılıklar yaratarak müşteri memnuniyetini ilke edinmiş lider bir kuruluş olmak.

 

VİZYON

Vizyonumuz doğrultusunda her türlü ticari, ahlaki, hukuki kurallara saygılı ve bu kuralları harfiyen yerine getiren; müşterilerine, çalışanlarına ve ilişki içerisinde bulunduğu tüm kesimlere katkılar sağlayan ve onlarında görüşlerini alarak sürekli olarak iyileştiren, dinamik bir organizasyon olmak.

 

TARAFSIZLIK BAĞIMSIZLIK TAAHHÜDÜ

Kuruluşumuz faaliyet gösterdiğimiz alanda, (TS EN ISO/IEC 17020 -2012 Standardı A Tipi 3. Taraf muayene ) hizmet verdiğimiz müşterilerimizin büyüklüğü, konumu, ticari, mali, siyasi ve sosyal etkisine bakılmaksızın eşit şartlarda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın ve hiçbir şekilde çıkar gözetmeden hizmet verilecektir.

 

Kuruluşumuzun çıkarları göz önünde bulundurularak, karar alma mekanizmasına, Muayene ekibine ve diğer personele, sürecin tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek maddi olanakların sunulmasına izin verilmeyecektir.

 

Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde; riskin, nasıl ortadan kaldırılacağı veya en aza nasıl indirileceği konusunda, gerekli tedbir alınacaktır.

 

Muayene Hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, koşulların gerektirdiği ölçüde bağımsızlık ilkesine ters düşecek hiçbir faaliyette bulunulmayacaktır. Bu bağımsızlık ilkesi standardın EK-A Maddesini karşılayacak yapıdadır.

 

GİZLİLİK

Kuruluşumuz yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri 3. Kişilere açık hale getiremez.

 

Kuruluşumuz, yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye bağlanmış taahhütlerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri müşteriye veya ilgili kişilere bildirecektir.

 

Kuruluşumuz, müşterilerimizi de ilgilendiren bilgileri kamuyla paylaşmadan önce müşterilerimizin de onayını alacaktır.

 

Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler ( örneğin; şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir ve 3. Kişilere açık hale getiremez.

 

YÖNETİM TAAHÜDÜ

Yukarıda belirttiğimiz, Tarafsızlık Bağımsızlık ve Gizlilik Taahhüdü ilkeleri doğrultusunda ilgili standart ve yasal şartlarda esas alınarak, bunlardan ödün vermeden faaliyet göstereceğimizi taahhüt ederiz.

 

                                                                                                         

Mehmet Ali ARTUNCA
ŞİRKET MÜDÜRÜ

© Copyright 2014 INSPECTION İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ; LTD.ŞTİ. Mansuroğlu Mah.. 288/6 SK. No:2 D:7 K:4 D Blok Hasan Efendi Sitesi Bayraklı/İzmir