Gizlilik

Bilgileri Açık Hale Getirmez

Gizlilik

Taahhütler Gereği

Kuruluşumuz yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri 3. Kişilere açık hale getiremez.

Yasal Zorunluluk

Kuruluşumuz, yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye bağlanmış taahhütlerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri müşteriye veya ilgili kişilere bildirecektir.

Yasal Zorunluluk

Kuruluşumuz, yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye bağlanmış taahhütlerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri müşteriye veya ilgili kişilere bildirecektir.

3. Kişilere Açık Hale Getiremez

Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler ( örneğin; şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir ve 3. Kişilere açık hale getiremez.