Tarafsızlık Bağımsızlık Taahhüdü

Eşit Şartlar

Tarafsızlık Bağımsızlık Taahhüdü

Kuruluşumuz faaliyet gösterdiğimiz alanda, (TS EN ISO/IEC 17020 -2012 Standardı A Tipi 3. Taraf muayene ) hizmet verdiğimiz müşterilerimizin büyüklüğü, konumu, ticari, mali, siyasi ve sosyal etkisine bakılmaksızın eşit şartlarda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın ve hiçbir şekilde çıkar gözetmeden hizmet verilecektir.

Tarafsız Süreç

Kuruluşumuzun çıkarları göz önünde bulundurularak, karar alma mekanizmasına, Muayene ekibine ve diğer personele, sürecin tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek maddi olanakların sunulmasına izin verilmeyecektir.

Risk Değerlendirmesi

Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde; riskin, nasıl ortadan kaldırılacağı veya en aza nasıl indirileceği konusunda, gerekli tedbir alınacaktır.

Bağımsızlık İlkesi

Muayene Hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, koşulların gerektirdiği ölçüde bağımsızlık ilkesine ters düşecek hiçbir faaliyette bulunulmayacaktır. Bu bağımsızlık ilkesi standardın EK-A Maddesini karşılayacak yapıdadır.

Yönetim Taahüdü

Tarafsızlık Bağımsızlık ve Gizlilik Taahhüdü ilkeleri doğrultusunda ilgili standart ve yasal şartlarda esas alınarak, bunlardan ödün vermeden faaliyet göstereceğimizi taahhüt ederiz.